แปลบทสนทนาจีน 1 บทที่ 2

[row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

第二课一

林娜   :陆雨平,你好吗?
陆雨平:我很好。你爸爸、妈妈好吗?
林娜    :他们都很好。你忙吗?
陆雨平:我不忙。你男朋友呢?
林娜    :他很忙。

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

บทเรียนที่ 2-1

ลินน่า  : ลู่ยู่พิ้ง, คุณสบายดีไหม?
ลู่ยู่พิ้ง   : ผมสบายดี พ่อแม่ของคุณสบายดีไหม?
ลินน่า  : พวกเขาล้วนสบายดีมากๆ คุณยุ่งไหม?
ลู่ยู่พิ้ง   : ผมว่าง แฟนหนุ่มคุณยุ่งไหม?
ลินน่า  : เขายุ่งมากๆ

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

第二课二

丁力波: 哥哥,你要咖啡吗?
哥哥    : 我要咖啡。
弟弟    : 我也要咖啡。
丁力波 : 好, 我们都喝咖啡。

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

บทเรียนที่ 2-2

ติงลิโป    : พี่ชาย, คุณอยากได้กาแฟไหม?
พี่ชาย     : ผมอยากได้กาแฟ
น้องชาย : ผมก็อยากได้กาแฟ
ติงลิโป    : ดี, พวกเราล้วนอยากดื่มกาแฟ

[/col] [/row]