หลักการแปลจีน ถ้ามี 的

จะกินน้องไม่ได้นะ

听说杨老师买狗常常去林老师家吃饭。

tīngshuō yáng lǎoshī mǎi de gǒu chángcháng qù lín lǎoshī jiā chīfàn.

ตอนแรกผมแปลได้ว่า
“ได้ยินว่าหยางเหล่าซือซื้อสุนัขบ่อยๆ ไปให้หลินเหล่าซือทานที่บ้าน”

อืมมมม สงสัยคนจีนชอบทานสุนัข ประโยคนี้คงปกติ
ปกติก็บ้าละ 555
เอาเข้าจริง คนจีนไม่ได้ทานทุกคน ก็เหมือนกับที่จีนเข้าใจว่าคนไทยขี่ช้างเป็นปกติ

ลองแบ่งประโยคดีๆ และแปลใหม่

听说 | 杨老师买的狗 | 常常去 | 林老师家 | 吃饭。

ได้ยินว่า | สุนัขที่หยางเหล่าซือซื้อ | ไปบ่อยๆ | บ้านหลินเหล่าซือ | ทานข้าว
อืมมมม พอแบ่งคำก่อน ก็ฟังดูดีขึ้นนน

หลักการแปล ถ้ามี 的

ถ้ามี 的 แปลสิ่งที่อยู่หลัง 的 ก่อนเสมอ
สิ่งที่อยู่ด้านหน้า จะขยายความหมายด้านหลัง 的
ด้านหน้า 的 เป็น Subject (ในที่นี้คือ 杨老师买) ด้านหลัง 的 เป็น Verb (去林老师家)
จะแปลใหม่ได้ว่า

ได้ยินว่าสุนัขที่หยางเหล่าซือซื้อ ไปทานข้าวบ้านหลินเหล่าซือบ่อยๆ

โอโหหหห ฟังดูดีกว่าตอนแรกเยอะะะะะ