การใช้ 一, adj, adv, preposition

เรื่องของ 一 ควรอ่านเสียงอย่างไรเมื่อไหร่มีกฏดังนี้

yi1 กรณีเป็นตัวเลขปกติ
Yi4 กรณีคำหลังเสียง 1 เสียง 2 และเสียงสาม เช่น 一本书 一只狗 一斤苹果
YI2 กรณีคำหลังเสียง 4 เช่น 一块钱 一会儿

from where + กริยา
บุพบทและกรรมของมันต้องวางไว้หน้ากริยาเสมอ

บุพบท(พ่วงคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของมัน) และadv.จะวางหน้ากริยาเสมอ
บุพบท 在,从,给
adv. เช่น 昨天,晚上八点,非常,很,什么时候

kreangkrai supchid

December 30, 2020

หลักการแปลจีน ถ้ามี 的

หลักการแปล ถ้ามี 的
ถ้ามี 的 แปลสิ่งที่อยู่หลัง 的 ก่อนเสมอ
สิ่งที่อยู่ด้านหน้า จะขยายความหมายด้านหลัง 的
ด้านหน้า 的 เป็น Subject (ในที่นี้คือ 杨老师买) ด้านหลัง 的 เป็น Verb (去林老师家)

kreangkrai supchid

November 23, 2020