การใช้ 一, adj, adv, preposition

เรื่องของ 一 ควรอ่านเสียงอย่างไรเมื่อไหร่มีกฏดังนี้

yi1 กรณีเป็นตัวเลขปกติ
Yi4 กรณีคำหลังเสียง 1 เสียง 2 และเสียงสาม เช่น 一本书 一只狗 一斤苹果
YI2 กรณีคำหลังเสียง 4 เช่น 一块钱 一会儿

from where + กริยา
บุพบทและกรรมของมันต้องวางไว้หน้ากริยาเสมอ

บุพบท(พ่วงคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของมัน) และadv.จะวางหน้ากริยาเสมอ
บุพบท 在,从,给
adv. เช่น 昨天,晚上八点,非常,很,什么时候