อธิบาย สีแต่ละระดับของ MYZONE

[ux_image id=”255″ margin=”0px 0px 45px 0px”] MYZONE myzone เป็น mobile app ที่ต้องใช้คู่กับ myzone belt ใช้สำหรับ tracking heart rate เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเก็บสถิติ และออกกำลังกาย [ux_image id=”261″ margin=”20px 0px 20px 0px”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] แต่ละสีให้ความหมายอย่างไร สี heart rate ของ myzone แบ่งออกเป็น 5 สี สีเทาในโซนนี้จะเป็นการเดินธรรมดา การอยู่เฉยๆ เป็นการพักหัวใจ สีน้ำเงินในโซนนี้เป็นการอบอุ่นร่างกาย มีการเคลื่อนไหว ประมาณวิ่งเหยาะๆ สีเขียวในโซนนี้เป็นการสร้างกล้ามเนื้อ จะรู้สึกเหนื่อยและล้า แต่ยังหายใจไหว สีเหลืองในโซนนี้เหมือนวิ่ง 8-9km/hrs เหนื่อย หายใจถี่มากขึ้น สีแดงในโซนนี้คือ สุดๆละ หายใจแทบไม่ทัน […]

kreangkrai supchid

June 26, 2020

command Linux ที่ใช้บ่อยๆ

grep grep ใช้ hightlight keyword ที่เราต้องการ เช่น [ux_image id=”443″ margin=”0px 0px 30px 0px”] less, more, cat less, more, cat สามคำสั่งนี้ ใช้เหมือนกันคือ ไว้อ่านไฟล์ [ux_image id=”446″ margin=”0px 0px 30px 0px”] ssh ใช้สำหรับ remote secure shell ด้วย port 22ssh user@hostname[:port] [ux_image id=”449″ margin=”0px 0px 30px 0px”] scp (secure copy) ใช้ download / upload filescp user1@hotst1:”path/file1″ user2@host2:”path/file2″ตัวอย่าง [code lang=”bash”]scp […]

kreangkrai supchid

June 20, 2020
1 10 11