เพิ่ม Maximum upload file size ของ WordPress|DigitalOcean

ถ้าใช้ image wordpress ของ digitalocean เดิม จะได้ maximum upload file size: 16MB

แต่ 16MB คงไม่พอสำหรับอัพโหลดวีดีโอครับ

เรามาดูวิธีง่ายๆในการเพิ่ม max size โดยไม่ใช้ plugins กันดีกว่าครับ

  1. ให้เรา ssh เข้าเครื่อง server
  2. check php -v
  3. nano /etc/php/(php version ของคุณ)/apache2/php.ini เช่น nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
  4. หาคำว่า post_max_size และแก้เป็นค่าที่ต้องการ เช่น post_max_size = 128MB
  5. หาคำว่า upload_max_filesize และแก้เป็นค่าที่ต้องการ เช่น upload_max_filesize = 128MB
  6. save และ sudo reboot
[ux_image id=”219″] [ux_image id=”223″ margin=”30px 0px 30px 0px”]

ถ้าใช้ Openlitespeed

nano /usr/local/lsws/lsphp74/etc/php/7.4/litespeed/php.ini