อธิบาย สีแต่ละระดับของ MYZONE

[ux_image id=”255″ margin=”0px 0px 45px 0px”]

MYZONE

myzone เป็น mobile app ที่ต้องใช้คู่กับ myzone belt
ใช้สำหรับ tracking heart rate เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเก็บสถิติ และออกกำลังกาย

[ux_image id=”261″ margin=”20px 0px 20px 0px”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

แต่ละสีให้ความหมายอย่างไร

สี heart rate ของ myzone แบ่งออกเป็น 5 สี

 1. สีเทา
  ในโซนนี้จะเป็นการเดินธรรมดา การอยู่เฉยๆ เป็นการพักหัวใจ
 2. สีน้ำเงิน
  ในโซนนี้เป็นการอบอุ่นร่างกาย มีการเคลื่อนไหว ประมาณวิ่งเหยาะๆ
 3. สีเขียว
  ในโซนนี้เป็นการสร้างกล้ามเนื้อ จะรู้สึกเหนื่อยและล้า แต่ยังหายใจไหว
 4. สีเหลือง
  ในโซนนี้เหมือนวิ่ง 8-9km/hrs เหนื่อย หายใจถี่มากขึ้น
 5. สีแดง
  ในโซนนี้คือ สุดๆละ หายใจแทบไม่ทัน เหนื่อยสุดๆ ไม่ควรค้างสีแดงนาน อาจะทำให้หัวใจล้มเหลวได้
[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”259″ image_size=”medium”] [/col] [/row]