อธิบาย สีแต่ละระดับของ MYZONE

[ux_image id=”255″ margin=”0px 0px 45px 0px”] MYZONE myzone เป็น mobile app ที่ต้องใช้คู่กับ myzone belt ใช้สำหรับ tracking heart rate เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเก็บสถิติ และออกกำลังกาย [ux_image id=”261″ margin=”20px 0px 20px 0px”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] แต่ละสีให้ความหมายอย่างไร สี heart rate ของ myzone แบ่งออกเป็น 5 สี สีเทาในโซนนี้จะเป็นการเดินธรรมดา การอยู่เฉยๆ เป็นการพักหัวใจ สีน้ำเงินในโซนนี้เป็นการอบอุ่นร่างกาย มีการเคลื่อนไหว ประมาณวิ่งเหยาะๆ สีเขียวในโซนนี้เป็นการสร้างกล้ามเนื้อ จะรู้สึกเหนื่อยและล้า แต่ยังหายใจไหว สีเหลืองในโซนนี้เหมือนวิ่ง 8-9km/hrs เหนื่อย หายใจถี่มากขึ้น สีแดงในโซนนี้คือ สุดๆละ หายใจแทบไม่ทัน […]

kreangkrai supchid

June 26, 2020