แต่งประโยคจีน 7

ภาษาไทย

สัปดาห์ที่แล้วฉันยุ่งมาก ไม่ได้ทบทวนภาษาจีนเลย

สัปดาห์นี้ฉันก็ยังยุ่ง แต่จะทบทวนจีนให้มากๆ

ภาษาจีน

上星期、我很忙不复习汉语课了。

这星期、我也很忙,不还我很多多复习汉语。

แก้คำผิด

上星期我很忙, 没有复习汉语
这星期我也很忙, 但是我要多多复习汉语