แต่งประโยคจีน 6

[row style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_text text_align=”center”]

ภาษาไทย

[/ux_text] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_text text_align=”center”]

汉语

[/ux_text] [/col] [/row] [divider width=”100%”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

เมื่อวานนี้ ฉันไปเดินห้าง.
ฉันไปออกกำลังกายที่ห้าง.
ฉันเจอเพื่อนเรียนภาษาจีน.
เธอมากับแฟนหนุ่มของเธอ.

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

昨天我去商场。
我去锻炼在商场。
我认识了汉语课的朋友。
她跟男朋友来。

[/col] [/row]