ฝึกแต่งประโยคจีน

可以帮我看看我的句子吗?

ภาษาไทย

แม่ผมซื้อเค้กมาให้

เค้กราคา 45 บาท

ผมวางเค้กไว้ในตู้เย็นครับ

ถ้าคุณกินไม่หมด ให้เก็บเค้กไว้ในตู้เย็น

งานทำให้ฉันเหนื่อยมาก

ภาษาจีน

妈妈,我买了蛋糕给你。

蛋糕的价钱是四十五块。

我把蛋糕放在冰箱里。

如果你不能吃完,把蛋糕放在冰箱里。

工作让我很累。