เพิ่ม keyboard ภาษาจีน

Step 1

ลงโปรแกรม sudo apt install ….

  • fcitx
  • fcitx-config-gtk
  • fcitx-frontend-gtk2
  • fcitx-frontend-gtk3
  • fcitx-googlepinyin
  • fcitx-ui-classic

Step 2

เปลี่ยน Input keyboard เป็น fcitx
Menu ⇒ Search “Input Method” ⇒ เลือก fcitx

Step 3

logout และ login ใหม่เพื่อ restart service

Step 4 สำคัญ

  • Menu ⇒ Search “fcitx Config” ⇒ กดเครื่องหมายเพิ่ม (+)
  • เอาติ๊กถูกตรง Only Show Current Language ออก
  • ค้นหา “Google Pinyin” ⇒ OK
  • เลือก Tab Addon ⇒ “Google Pinyin” ⇒ Configure Key สำหรับเปลี่ยนภาษา

Step 5 ทดสอบ

我们学习汉语

ถ้าต้องการเพิ่ม pinyin tone ให้ใช้อันนี้