หลักการแปลจีน ถ้ามี 的

หลักการแปล ถ้ามี 的
ถ้ามี 的 แปลสิ่งที่อยู่หลัง 的 ก่อนเสมอ
สิ่งที่อยู่ด้านหน้า จะขยายความหมายด้านหลัง 的
ด้านหน้า 的 เป็น Subject (ในที่นี้คือ 杨老师买) ด้านหลัง 的 เป็น Verb (去林老师家)

kreangkrai supchid

November 23, 2020