ออกแบบระบบ Receive Land

[ux_image id=”461″ lightbox=”true”] ภาพรวมระบบ Receive-Land เป็นระบบฝากขายที่ดิน ประกอบด้วย ส่วน Front-end Form ส่วน Back-end Dashboard Front-end Form เป็นส่วนที่ให้ ผู้ขายทำการกรอกข้อมูลฝากขายที่ดิน โดยระบบจะเป็นแบบ html static จะเปลี่ยนเป็น server render ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าเยอะๆ (นายหน้า)และ ระบบจะฝากไว้ที่ cloud flare ส่งข้อมูล form ด้วย API (Lane ฝากขาย Server) ดังนั้น Front-end Form ไม่น่ายาก หรือ ติดอะไร Back-end Dashboard เป็นส่วนที่ให้ นายหน้าใช้งาน เพื่อดูระบบหลังบ้านweb server และ API server อาจจะเลือก cloud สักเจ้านึง เช่น GCP, […]

kreangkrai supchid

July 6, 2020