Study Plan

สรุป ที่จ้างไม่คุ้มเลย แต่งเอง + grammarly น่าจะดีกว่า

Template

รายละเอียดการเขียน Study Plan รบกวนน้องๆที่สนใจให้ทางพี่เขียน Study Plan เขียน Study Plan ภาษาไทยตามหัวข้อด้านล่าง นี้นะคะ – เขียนชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ (แนะนำเขียนให้ถูกต้องตาม Passport นะคะ) แนะนำตัวพอสังเขป – อายุ – จบการศึกษาจากที่ไหน คณะอะไร สาขาอะไร ( เอาเป็นวุฒิการศึกษาล่าสุด และขอชื่อ โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ) – เรียนภาษาอะไรมา มีพูดภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยได้มั้ย – ถ้ามี คะแนนสอบในแต่ละภาษาอยู่ที่ระดับไหน คะแนนเท่าไหร่ – ความสนใจเกี่ยวกับสาขาที่จะสมัคร ทำไมถึงอยากจะสมัครสาขานี้ หรือ ทำไมถึงอยากเรียนภาษาจีน – ความสนใจเกี่ยวกับมหาลัยที่จะสมัคร ว่าทำไมถึงเลือกที่จะสมัครที่มหาวิทยาลัยนี้ – หลังจากที่เรียนจบแล้ว แผนในอนาคตจะทำอะไรต่อ ประมานว่าจะนำคงามรู้ที่ได้มาจากคณะ หรือ หลังจากเรียนจบภาษาจีนแล้ว ที่จบไปใช้กับอะไร และอย่างไร – ถ้าเป็นนักเรียนขอทุน แผนในอนาคตหลังเรียนจบ แนะนำให้เขียนไป ตามจุดประสงค์ที่ทางคณะที่เราจะสมัคร เช่น ขอทุนเรียนคณะครุศาสตร์ ภาษาจีน เราก็อาจจะเขียนได้ง่า เรียนเพื่อจะกลับมาแนะนำวัฒนธรรมของจีน และ ภาษาจีนที่ประเทศไทย เป็นต้น แต่ถ้ากรณี เป็นนักเรียนมาเรียนภาษา แนะนำมห้เขียนว่าอนาคตจะนำไปภาษาจีนไปใช้ยังไงนะคะ – ทั้งหมดนี้เขียนอย่างน้อย ครึ่งหน้ากระดาษ a4 นะคะเพื่อความละเอียด ของตัว study plan จ้า 😊 หากเขียนเสร็จแล้ว รบกวน ส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ พร้อมทั้งแนบสลิปการโอนเงิน มาพร้อมกันในอีเมลล์ด้วยนะคะ – ในอีเมลล์ รบกวนระบุชื่อไลน์ หรือ ชื่อเฟสบุ๊คที่ใช้ติดต่องานนะคะ หากทางพี่จัดทำเสร็จแล้วจะแจ้งไปที่ช่องทางนั้นๆค่ะ ส่วนเอกสาร จะส่งไปตามอีเมลล์นะคะ

Thai

Kreangkrai Supchid เกิด 03/01/1992 อายุ 30 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (king mongkut’s university of technology thonburi) คณะวิทยศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สามารถสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ
สมัยเรียนมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดโปรแกรม รายการ NSC 2014 และ FRIT 9

ปัจจุบันทำงานบริษัทเทคโนโลยี ตำแหน่งหัวหน้าทีมพัฒนาโปรแกรม ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ผมเริ่มเรียนภาษาจีนตั้ง 2019 เพราะเทคโนโลยีหลายๆอย่างมาจากจีนและใช้เอกสารภาษาจีน
ผมสมัครเรียนหลักสูตรนอกเวลาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยจุฬาฯ คณะอักษรศาสตร์
ก่อนที่โควิดจะมา ผมเรียนแบบ face to face class room แต่หลัง pandemic ผมเรียน online และพบว่าการเรียนออนไลน์ ไม่ effective เท่า face to face

ผมจึงเลิกเรียนออนไลน์ และหาเพื่อนใน ClubHouse เพื่อฝึกการฟังและพูด
ผมใช้ application HSK Online (ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น SuperTest) เพื่อฝึก และผมทดสอบผ่านถึง HSK2
ผมใช้ HelloTalk, WeChat เพื่อคุยกับชาวจีน และได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่สนใจแลกเปลี่ยนภาษาไทยจีนครับ

ผมมีแผนที่จะปูพื้นฐานภาษาจีนที่ไต้หวัน เพื่อที่จะศึกษาปริญญาตรีหรือโทต่อ โดยคณะที่เลือกไว้จะเป็น Sport Science, Engineering หรือ MBA
(note: ผมยังไม่ได้ศึกษาว่าทุนไต้หวัน มีคณะไหนบ้างครับ)

ผมสนใจสาขา Sport Science เพราะผมชอบออกกำลังกาย ผมออกกำลัง 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ มีทั้ง workouts are weight-training, bodyweight-training, Yoga and Muay Thai

นอกจากนี้ผมยังมีงานอดิเรก เรียนภาษาอังกฤษทุกวัน วันละ 25 นาที กับ native speaker จาก https://engoo.co.th/
ผมมักจะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ อัพเดท blog ส่วนตัว https://kreangkrai.com หรือใช้เวลากับครอบครัวครับ

English

My name Kreangkrai Supchid, I graduated from king mongkut’s university of technology thonburi where I studied Computer Science I won 2 rewards for software applications at university.

Currently, I’m working on tech company and my role is team lead software engineer.

I interesting in Chinese language because of nowaday many technologies come from Chinese and the documents are Chinese language too, so I start self study since 2019 that before pandemic coming.
I applicate weekend undergraduate degree program of Acadime Service AksornChula.
I study around 2 years that I quit because of online course can’t effectively learning.

After pandemic, I joined ClubHouse for practice listening and speaking and online course for maintain my Chinese.

I also study from HSK Online app (currently, app change name to SuperTest) and Pass Test HSK2 from app.

I plan to study Chinese in Taiwan for adapt myself before plan to apply scholarship Bachelor’s degree or Master’s degree in Sport Science department, Engineering department or MBA.

I interesting in Sport Science department because I love to workout. I workout 3-5 times per week.
My type of workouts are weight-training, bodyweight-training, Yoga and Muay Thai.

When I have a free time, I study english online 25 min everyday and chit-chat with Chinese friends.
I have a personal blog kreangkrai.com for update my journal

Reference

https://www.linkedin.com/in/kreangkrai/

https://kreangkrai.com/about-me/

Study Plan

I am Kreangkrai Supchid. I was born on January 3, 1992. This year I am 30 years old. I have finished my bachelor’s degree in Science Program in Applied Computer Science major in June 2014, at King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok Thailand. During I studied at University I was won on National Software Content 2014 and Foundation for Research in Information Technology 9 computer program. Now I am working at OPN Co., Ltd. as Software Engineer Team Leader, and I use Thai and English to communicate with my team.

Since I work, I found many new technologies come from Mandarin language also Mandarin language documents, thus I started learning Mandarin language by myself in 2019, and I would like to do my best for the job, for that reason I applied for a Mandarin language course at the Faculty of Arts, Chula University. But nowadays because of Covid-19, I learned an online course and I think I would like to take face to face course that is better for me, then I was stopped taking the online course. For that reason, I am interested in applying to learn and understand the Mandarin language in Taiwan.

I am interested to apply for the Mandarin language at {bla bla bla} University because of the opportunity of learning the Mandarin language in one of the famous and has the largest Mandarin teaching center in Taiwan, which might be one of good experiences and opportunities for me. {bla bla bla} University has culturally diverse both traditional and international, this is because there are many international students studying here and has a good environment. In addition, {bla bla bla} always strives to make improvements in these areas to create an environment suitable for learning and supporting student diversity.

Moreover, I can get more good experience and can understand another culture and society even more Taiwanese. Those research as well as the theories and studies will help me when I work in the future. After finishing from Mandarin language I would like to continue to master’s degree in an Engineer major. I believe that this {bla bla bla} is the best University in Taiwan.

After I have been finished this program, I will share my experience of how well I have learned from Taiwan through my personal blog. As well as I am willing to help other people who are interested in studying at the University. I realize that I am to work harder, and I hope that the time I will spend in Taiwan will be an advantage.