การเพิ่ม String.prototype Javascript

[ux_image_box img=”354″]

String Javascript

[/ux_image_box]
[code lang="javascript"]String.prototype.isContains = function () {
  if (arguments.length !== 1) {
    return false;
  }
  const input = this.valueOf();
  let flagContain = true;
  for (const data of arguments[0]) {
    if (!input.includes(data)) {
      flagContain = false;
      break;
    }
  }
  return flagContain;
};[/code]

จริงๆ function นี้ สามารถทำเป็น function ธรรมดาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำเป็น method แบบนี้
แต่เพราะว่าอยากทำเท่ๆ แบบคล้ายๆ string.include, string.filter บลาๆ ก็เลยออกมาเป็นท่า string.isContains

ใช้สำหรับเช็คว่า ข้อมูลที่อยู่ใน array ต้องมีอยู่ใน string ทุกตัว
คล้ายๆกับ include แต่ include เชคตัวเดียวก็ผ่าน
แต่ของผมต้องมีทุกตัวถึงผ่านครับ

[code lang="bash"]"RemainQuota-IS20030005-GENERAL-BBL|KBANK".isContains(['BBL','KBANK']);
> true
"RemainQuota-IS20030005-GENERAL-BBL|KBANK".isContains(['BBL','KBANK','SCB']);
> false[/code]