โจทย์สัมภาษณ์งานสำหรับ Programmer

เกริ่นนำก่อน ผมได้โจทย์มาจากตอนสัมภาษณ์งาน มีทั้งที่ให้ผู้สัมภาษณ์ช่วย และทำได้เอง มาดูกันดีกว่าาาาา

1. หาตัวเลขที่ผลรวมใน array ที่เท่ากับ goal

let InputAry = [2, 5, 22, 10, 15, 11];
const Goal = 38;
// output -> [5,22,11], [2,10,15,11]
let InputAry = [2, 5, 22, 10, 15, 11];
const Goal = 38;

function SUM(member) {
 return member.reduce((total, num) => total + num);
}

// root = ราก
// numAry = node ของ root -> ซึ่งจะมากลายเป็น root ในบรรทัดที่ 42
// goal = เป้าหมายที่ต้องการ
// member = จำนวนสมาชิกที่ต้องเป็นเลขจาก InputAry
// หลักการก็คือ ใช้ recursive tree
// โดยส่ง myGoal(root + numAry[i], numAryExcludRoot, goal, cloneMember);
// root + numAry[i] จะเท่ากับ root ใหม่
// numAryExcludeRoot = numAry แต่ excludeRoot -> ซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ [] เป็นค่าว่าง
// cloneMember ก็ member นะแหละ แต่ต้องโคลนเพราะ javascript มัน pass by reference (บ้ามากกก ผมติดตรงนี้นานมาก)
function myGoal(root, numAry, goal, member) {
 let newMember = root - SUM(member);
 if (newMember < 0) {
  // console.log(root, newMember, member);
  member = [root];
 }
 member.push(newMember);

 if (numAry.length === 0) {
  return { isGoal: false, m: member };
 }
 if (root === goal) {
  console.log('success', member);
  return { isGoal: true, m: member };
  // return { isGoal: true, m: member.concat(root - SUM(member)), numAry };
 }
 if (root > goal) {
  return { isGoal: false, m: member };
 }

 // Logic
 for (let i = 0; i < numAry.length; i++) {
  let numAryExcludeRoot = JSON.parse(JSON.stringify(numAry));
  let cloneMember = JSON.parse(JSON.stringify(member));
  numAryExcludeRoot.splice(i, 1);
  const result = myGoal(root + numAry[i], numAryExcludeRoot, goal, cloneMember);
  if ((result) && (result.isGoal)) {
   // return result;
  }
 }
}

const result = myGoal(0, InputAry, Goal, [0]);
if (result) {
 console.log('result', result);
}
ผมหัวช้า ต้องเขียน dialog ก่อน ค่อยแปลงเป็น digital 5555

2. ทำการ sort array โดยไม่เปิด google ไม่ใช้ lib

//Sorting array
let InputAry = [1, 3, 7, 5, 11, 9];
// output -> [1, 3, 5, 7, 9, 11]
//Sorting array
let InputAry = [1, 3, 7, 5, 11, 9];
// output -> [1, 3, 5, 7, 9, 11]

// หลักการคือ ใช้ 2 array
// เลยมี 2 for เพื่อวนเทียบกัน
// array i [1, 3, 7, 5, 11, 9]
// array j [1, 3, 7, 5, 11, 9]
// ตัวอย่างเช่นจังหวะ i7 เทียบ j5 ก็จะทำการสลับ
// โดยฝากไว้ที่ tmp แล้วแลกค่า ซึ่ง array i ก็จะได้หน้าตาใหม่
// เป็น array i [1, 3, 5, 7, 11, 9] แล้วก็วนไปเรื่อยๆครับ
function sort(input) {
 if (input.length === 0) {
  return;
 }
 for (let i = 0; i < input.length; i++) {
  for (let j = 0; j < (input.length - i); j++) {
   // Logic
   if (input[i] > input[i + j]) {
    const tmp = input[i];
    input[i] = input[i + j];
    input[i + j] = tmp;
   }
  }
  console.log('i', input);
 }
}

function main() {
 sort(InputAry);
}

main();

จบแล้วววววว จริงๆแล้ว ผมคิดว่าการทดสอบด้วยโจทย์ มันก็วัดความชำนาญในการโค้ดและโลจิกได้ แต่ในโลกการทำงานจริง ผมแทบไม่ได้เขียนโลจิกพวกนี้เลย เพราะหลายๆภาษาก็มีทั้ง standard lib, 3party lib ให้ใช้

ซึ่งปัญหาในการทำงาน จะเน้นไปการ Good problem-solving skills มากกว่าครับ