แต่งประโยคจีน 5

คำบังคับ
来(lái),介绍(jièshào),名字(míngzì),专业(zhuānyè),美术(měishù),中文(zhōngwén),文学(wénxué),系(xì)

A: B, คนนั้นใครนะ? ใช่คนจีนไหม?
B: คนนั้นคือ C เขาเป็นคนจีน เขาพูดจีนได้
A: สวัสดี C ผมชื่อ A เรียกผมว่า A Ant
ผมเป็นศจ.คณะศิลปะ ภาควิชาดนตรี นี่คือนามบัตรของผม
C: สวัสดี A ยินดีที่ได้รู้จักคุณ ผมขอแนะนำตัวเองหน่อยนะครับ ผมเป็นนักเรียน ภาควิชาวรรณคดี
A: ผมก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
B: เยี่ยม! พวกคุณล้วนรู้จักกันแล้ว พวกเราไปดื่มชากันไหม?
A,C: อ่า เยี่ยมไปเลย

A: B, 那是谁,是不是中人?
B: 那是 C 他是中国人 他说中文
A: 你好 C 我名字 A 叫我 A Ant。
我是教授的美术专业。谁是我名片。
C: 您好 A 我很高兴你。我来介绍一下。我是学习的文学系
A: 我也很过行你们。
B: 好! 你们都认识了。我们去和不喝茶?
A,C: 啊, 太好了。