การสร้าง filter ใน gmail

การใช้ filter ทำให้เราประหยัดเวลาในการ group label email หรือการ filter ความสำคัญของ email ได้

ให้ที่ gmail ของ เรา >>> เลือก setting >>> see all setting

>>> Filters and Blocked Addresses >>> Create a new filter

setting เก่า จาก email บริษัท ที่ ขยันส่ง… จับโยนทิ้ง แม่มมม