สร้าง Facebook Business Manager

ให้ไปที่ Create Business Manager > Create Account > กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย > verify Email

กรอกข้อมูลให้ครบ
หลัง Submit จะมี email ส่งมาให้ ยืนยัน

วิธีตรวจสอบ ให้ไปที่ Event Manager ลองกด DropDown จะพบ Business Manager Accounts ที่เราสร้าง (ของผมคือ kreangkrai.com)