การปั้น query string json ใน golang

วิธีแก้คือ ต้องสร้าง slice ขึ้นมา เพื่อ check และ append txnDate
บรรทัดที่ 624 ก็ทำการ check ว่า ถ้า slice > 0 ก็ให้ join ด้วย “,”
พอทำแบบนี้ ไม่ว่าจะ lte, gte หรือ อื่นๆ ก็สามารถรองรับได้ทุกเคส

kreangkrai supchid

November 18, 2020