Golang – Regexp

วันนี้เป็นโจทย์ง่ายๆจาก CodeSignal ครับ ให้หาตัวเลขชุดแรกใน string ครับ วิธีที่ผมใช้ก็คือ ascii ครับ แต่พอดูเฉลยของคนอื่น ก็ทำให้ร้อง อ๋อวววววเขาใช้ regexp ก็ได้นี่น่า (ผมก็เคยใช้ตอนทำพวก validate แต่ดันนนนไม่เอามาแก้ข้อนี้) Regexp regexp ของ golang ใช้ syntax เดียวกับ Perl, Python, and other languages นั้นหมายความว่า เราสามารถ migrate บาง service มาใช้ Golang ได้สบายๆ แต่สิ่งที่ต่างคือ การใช้ algorithm matching ยิ่งอ่านก็ยิ่งลึกขึ้น เอาเป็นว่ามาดูดีกว่า regex golang มีอะไรให้ใช้บ้าง regex golang เท่าที่ผมดู method มี return 2 แบบ return […]

kreangkrai supchid

July 22, 2021