มาดูวิธีแก้ redis “The connection is already closed.” กัน

เกริ่นนำ ก่อนหน้านี้ผมมีปัญหา node-redis ปล่อยไว้นานๆ แล้ว connection closeทีนี้ตอนแรก ผมก็แก้ด้วยการ client.connected ให้ทำการ createClient ใหม่ แต่ปัญหาคือบางทีมัน createClient ช้า ทำให้โปรแกรมพัง วิธีแก้ ถ้าต่อใหม่มันช้า ก็ไม่ต้องปิดสิ!!! สิ่งนั้นเรียก heartbeat (ผมเอา keyword นี้มาจาก rabbitMQ) ผมใช้ keyword นี้ ในการหา lib แล้วก็เจอ redis-pulseเค้าบอกว่า simple redis heartbeat with “ping” ซึ่ง ping ก็คือคำสั่งพื้นฐาน redis ping (ทำไมตรูคิดไม่ถึงฟร่ะ – -) เอา code ของ lib มาให้ดู มัน simple จริงๆ คือ บรรทัดที่ […]

kreangkrai supchid

March 25, 2021