ปัญหา Let’s Encrypt – example.com

เกริ่นนำ ผมใช้ Server เป็น CyberPanel ซึ่งเป็น Web Hosting Panel ที่มีเครื่องมือครบครันมากๆใช้ openlitespeed/litespeed เป็น server และ config format เหมือน Apache ปัญหาต่อมาคือ ผมพยายาม issue SSL แต่ดันได้ issuer เป็น example.com และ chrome ก็ไม่ยอม เพราะ domain theproud.co.th ดันมี issuer และ subject เป็น example.com ต้นตอของปัญหา เอาตรงๆผมก็ยังไม่แน่ใจว่าต้นตอคือตรงไหน ผมตั้งสมมติฐานแยกเป็นสองส่วน 1.ปัญหาที่ SSL 2.ปัญหาที่ DNS ผมลองค้นหาข้อมูลจาก https://serverfault.com/questions/1012218/letsencrypt-for-all-subdomains-example-comhttps://community.letsencrypt.org/t/everything-to-https-www-example-com/79461อื่นๆอีกมากมายด้วย keyword “letsencrypt example.com” ซึ่งคำตอบส่วนใหญ่ชี้ไปทางเดียวกัน คือ NS,CN น่าจะผิด หรือ […]

kreangkrai supchid

July 24, 2021

Install SSL – Open Lite Speed

ประเด็นมันเกิดจากผมลองทำตามที่เว็บ OpenLiteSpeed แนะนำแต่ดันไม่ได้ติดตรง step ใส่ webroot เป็น /usr/local/lsws/Example/html ผมก็เลยช่างมัน ลอง generate ด้วย command แบบที่เคยใช้ ผลปรากฏว่าใช้ได้เลยเดาว่าตรง webroot น่าจะใส่เป็น /var/www/html มากกว่า certbot certonly –webroot -w /var/www/example -d {yourdomain}

kreangkrai supchid

April 13, 2021