สิ่งที่ได้จากการไปปฏิบัติ สติ สมาธิ ปี 2020

แต่แท้จริงแล้ว ทุกอย่างมันว่างเปล่า ถึงปีนี้จะไม่ได้เห็นแสง ไม่ได้รู้สึกอิ่มเอิบ แต่ก็ได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างในการทำสมาธิมากขึ้น

kreangkrai supchid

December 20, 2020