เล่าเรื่อง สอบตัวแทนประกันชีวิต

จุดเริ่มต้น เกิดจากมีไอเดียจะทำโปรแกรมสำหรับนายหน้าประกันภัย แฟนเล่า pain point ของนายหน้าให้ฟัง แล้วมันน่าสนใจ แต่เรายังไม่เข้าใจ business flow ของประกันภัย ก็เลยเอาตัวเองไปคลุกอยู่กับประกันซะเลย ผมเริ่มจากปรึกษาตัวแทนของผม ว่าระบบตัวแทนมีอะไรอำนวยความสะดวกบ้าง มีจุดไหนน่าแก้ไขบ้าง แต่จากที่คุย ก็พบว่า ระบบประกันบริษัทใหญ่ๆ ณ ปัจจุบัน ทำออกมา support ตัวแทนได้ดีแล้ว ทันยุคทันสมัยเลยแหละ Point หลัก ด้วยการที่ไม่รู้อะไรเลย ทำให้ตัวแทนเสนอว่าเราควรลองไปสอบตัวแทนประกันชีวิตนะซึ่งเราก็เห็นด้วย win-win ทั้งคู่ ตัวแทนได้ขยายเครือข่าย ส่วนเราก็ได้เข้าใจประกันมากขึ้น ขั้นตอนการสอบประกัน 1 ขั้นแรก คือ ต้องไปอบรมตัวแทนประกันชีวิตก่อน เพราะกฎหมายกำหนดไว้ให้บริษัทประกันส่งชื่อ ผู้อบรมไปที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (คปภ) คปภ คือ องค์กรที่ดูแลบริษัทประกันในประเทศไทย ออกกฎหมายควบคุมเพื่อผลประโยชน์ประชาชน ถ้าพูดง่ายให้เห็นภาพ คปภ ดูแลควบคุมบริษัทประกัน ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดูแลควบคุม bank ในประเทศไทย ทำหน้าที่เหมือนกันเลย แค่คนละบทบาท (อ๋อวววว) ต่อๆ […]

kreangkrai supchid

January 19, 2021