การใช้ 不但…而且….

不但…而且…. búdàn…érqiě…
不但 ไม่เพียงแต่ 而且 แถมยัง
ใช้กับประโยคที่ไปในทิศทางเดียวกัน

เช่น
这个房间不但很旧,而且还很脏。
zhège fángjiān bùdán hěnjiù, érqiè hái hěnzàng.
บ้านหลังนี้ไม่เพียงเก่า แถมยังสกปรกอีกด้วย

这个故事不但很感人,而且很优美。
zhège gùshì bùdán hěngǎnrén, érqiè hěnyōuměi.
ละครเรื่องนี้ไม่เพียงน่าหลงไหล แถมยังสวยงามอีกด้วย